Předmět je zaměřený na aplikaci poznatků z oborů mikrobiologie, epidemiologie a hygiena, získaných bakalářským a magisterským studiem v nelékařských oborech na podmínky ochrany a podpory zdraví ve zdravotnických zařízeních a uplatňování principů prevence při jejich řízení.