Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Obsah předmětu tvoří jádro profesionálních dovedností radiologických asistentů. Student bude mít teoretické znalosti k provádění závislých a nezávislých činností radiologického asistenta, na základě kterých bude umět realizovat výkony ve shodě s platnou legislativou a kompetencemi pro radiologického asistenta. Jednotlivé ošetřovatelské postupy a techniky jsou vyučovány ve shodě s principy oboru radiologie.