Předmět navazuje na předchozí bakalářské studium. Ukotvuje znalosti obecné etiky, rozšiřuje poznání etických témat ve zdravotnictví a rozvíjí etickou citlivost studentek a studentů.