Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický, je předmětem profilujícího základu studijního programu. Umožňuje studentům získat odborné teoretické znalosti a praktické dovednosti v oboru fyzikální terapie se zaměřením na využití tradičních i moderních fyzikálních prostředků. Cílem výuky je získání odborných znalostí, odborných dovedností a obecných způsobilostí v oblasti zásad a terapeutických postupů při plnění programu fyzikální terapie, osvojení znalostí fyzikálního mechanismu jednotlivých procedur, včetně dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.