Předmět je koncipován jako teoretický, rozvíjí středoškolské znalosti v oblastech lineární a vektorové algebry, diferenciálního a integrálního počtu a seznamuje studenty s jejich aplikacemi při řešení základních problémů.