Předmět je koncipován jako teoretický základ studijního programu Všeobecné ošetřovatelství. Systémově vymezuje ošetřovatelství jako moderní vědní disciplínu s vlastní filozofií, hodnotovým systémem, předmětem zkoumaní, teoretickými modely, standardní terminologií, klasifikačními systémy a metodologií. Cílem výuky je pochopení ošetřovatelství jako vědy, porozumění jejímu vývoji, historii, současné koncepci českého ošetřovatelství, vzdělávání, ošetřovatelské praxi a legislativě, aby studenti pochopili vztahy zdraví - nemoc - ošetřovatelství - prostředí.