Předmět navazuje na výuku předmětu Metody vědecké práce zásadami publikování a pokračuje vybranými možnostmi statistické analýzy získaných informací. Získané odborné znalosti a odborné dovednosti využijí studenti při zpracování bakalářské práce.