Předmět navazuje na výuku předmětu Metody vědecké práce zásadami publikování a pokračuje vybranými možnostmi statistické analýzy získaných informací. Cílem předmětu je především poskytnout studentům praktický návod, jak postupovat při zpracování bakalářské práce.