Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Ve výuce dochází ke specifikaci inofrmací jednotlivých postižení a ukázky využití pohybové aktivity jako prostředku socializace či resocializace. Cílem výuky předmětu je zprostředkovat studentům poznatky a dovednosti z oblasti provozování pohybových aktivit s různým typem zdravotního postižení.