Předmět je podkladem pro výuku předmětů profilujícího základu studijního programu fyzioterapie. Cílem předmětu je osvojení základních pohybových dovedností a názvosloví. Na základě absolvování předmětu dokáží studenti sestavit cvičební jednotku tělesné výchovy s využitím fyzioterapeutických postupů a metod.