Výuka předmětu je koncipována jako teoreticko-praktická. Jejím cílem je poskytnout studentům informace týkající se využití aktivizačních činností v terapii geriatrických klientů zejména v oblasti deficitu kognitivních funkcí za využití alternativních způsobů rehabilitace.