Předmět seznamuje studenty se základními poznatky z oblasti péče o ženu a matku v jednotlivých obdobích ve zdraví i při nemoci. Cílem výuky předmětu je prostřednictvím odborných znalosí z gynekologie a porodnictví seznámit studenty s úlohou matky, kterou plní žena svou biologickou funkci. Vede je k uvědomělému využívání získaných poznatků v prevenci a fyzioterapii u žen různého věku a sociálního postavení.