Předmět navazuje na výuku předmětu Anatomie I a zabývá se stavbou a funkcí nervového systému (centrálního a periferního) především s ohledem na funkci pohybového aparátu a stavbou a funkcí vnitřních orgánů především s ohledem na jejich vliv na funkci pohybového aparátu. Zvláštní pozornost je věnována nervově reflexnímu propojení vnitřních orgánů s pohybovým aparátem jako podklad pro viscerovertebrální a vertebroviscerální vztahy.