Předmět seznamuje se základními psychoterapeutickými směry. Zaměřuje se na individuální i skupinovou psychoterapii. Cílem je pochopit význam psychoterapie ve zvyšování kvality života člověka, seznámit s psychologickými prostředky v léčbě a rehabilitaci, dle cílové skupiny. Naučit se způsobu navazování vztahu důvěry mezi terapeutem a klientem.