Předmět seznamuje studenty se sociální politikou, zaměřuje se na politiku zdravotnictví, sociálního zabezpečení, sociální péče a pomoci. Cílem předmětu je porozumět základním pojmům z oblasti zdravotní a sociální ochrany občanů, seznámit se s cílovými skupinami sociální péče, s organizační strukturou sociálních služeb a platnou legislativou. Důraz je zaměřen na sociální ochranu osob se zdravotním postižením.