Předmět poskytuje studentům získat rozšířené odborné dovednosti z praktické fyzioterapie. Je vyučován na odborných specializovaných pracovištích zdravotnických zařízení, včetně lázeňských zřízení. Vede studenty k samostatné práci na kvalitní profesionální úrovni. Cílem výuky je osvojit si schopnost aplikaci fyzioterapeutických metod, postupů a konceptů na neurofyziologickém podkladě v indikačních oblastech vnitřního lékařství, revmatologie, neurologie, onkologie, včetně postupů vyšetření hybného systému, systémů vnitřních a zpracování kineziologického rozboru se stanovením programu komplexní fyzioterapie. Studenti absolvují odbornou souvislou praxi na odděleních zdravotnického zařízení (interna, chirurgie, ortopedie, gynekologie, dětské oddělení, rehabilitační oddělení, lázeňská zařízení) na základě uzavřeného smluvního vztahu mezi FZS UJEP s vybraným zdravotnickým zařízením pod přímým vedením AP FZS a mentorek odborné souvislé praxe).