Předmět seznamuje studenty se základními poznatky z jednotlivých oborů speciální pedagogiky. Umožňuje studentům naplnit jeden ze základních předpokladů pro jejich budoucí profesi - péči o zdravotně a mentálně postižené. Učí rozvoji komunikace a poznávacích procesů.