Obsahem předmětu je samostatná praktická činnost studentů ve zdravotnických zařízeních, sociálních a rehabilitačních ústavech pod metodickým vedením odborného pracovníka. Cíl individuální odborné souvislé praxe spočívá v profesionální praktické přípravě na výkon povolání v provozních podmínkách. Studenti si prohloubí znalosti získané v odborných předmětech studijního oboru. Ve druhém ročníku získávají informace a podklady pro vypracování bakalářské práce.