Předmět navazuje na dovednosti získané při Odborné praxi III. Je vyučován na odborných pracovištích zdravotnických zařízení, včetně specializovaných zařízení. Vede studenty k samostatné práci na kvalitní profesionální úrovni. Cílem předmětu je získat znalost aplikace ergoterapie v indikačních oblastech revmatologie, ortopedie, neurologie, psychiatrie, znalost zásad léčebných postupů při plnění komplexního ergoterapeutického programu.