Předmět je strukturován jako praktický. V rámci předmětu se studenti seznámí s nejnovějšími přístroji využívanými v ergoterapeutické intervenci, vyzkouší si vytváření kompenzačních pomůcek a učebních pomůcek, vyšetření klienta vybranými testovými bateriemi, kineziologické rozbory jednotlivých činností. Analýza jednotlivých aktivit usnadní studentům rozhodování o jejich použití v praxi s ohledem na cíle ergoterapeutické intervence. Studenti budou znát jejich možný terapeutický účinek, způsoby motivace klienta k jejich provádění, zásady bezpečnosti.