Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Kineziologické rozbory jednotlivých činností usnadní studentům rozhodování o jejich použití v léčebné praxi. Získané informace a praktické dovednosti s využitím moderních technologií v ergoterapii uplatní studenti při odborných praxích a rozšíří jejich odborné znalosti a praktické dovednosti.