Cílem předmětu je seznámit studenty s ergoterapeutickou odborností, její historií, teoretickými základy, přehledem znalostí a dovedností, které má ergoterapeut zvládnout a oblastmi a institucemi, kde se může ergoterapeut uplatnit.