Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Obsah předmětu tvoří jádro profesionálních dovedností všeobecných sester se zaměřením na specifika ošetřovatelské péče o pacienty v intenzivní péči. Student bude mít teoretické znalosti k provádění závislých a nezávislých činností sestry, na základě, kterých bude umět realizovat výkony ve shodě s platnou legislativou a kompetencemi pro všeobecné sestry. Jednotlivé ošetřovatelské postupy a techniky jsou vyučovány s ohledem na specifika poskytování ošetřovatelské péče v intenzivní péči ve shodě s principy ošetřovatelského procesu a holistického pojímání ošetřovatelské péče. Předmět je vyučován v pěti blocích zahrnujících vždy jednu přednášku následovanou dvěma hodinami cvičení.