Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek, který studenta/studentku seznámí s problematikou pediatrické ošetřovatelské péče v oborech dětská chirurgie, dětská ortopedie a traumatologie, dětská kardiochirurgie, dětská urologie, dětská neurochirurgie. Student/ka bude schopen/schopna identifikovat a efektivně řešit specifika individuálních potřeb dítěte v souvislosti s chirurgickým onemocněním a chirurgickou léčbou.