Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický. Vytváří základ odborného vzdělání, které je předpokladem pro osvojení dalších předmětů. Poskytuje studentům nezbytná fakta z klinicky aplikované anatomie a učí chápat organismus jako integrovaný adaptabilní otevřený systém. Cílem je naučit posluchače základní anatomickou terminologii, zvládnout anatomii struktur orgánů a orgánových systémů lidského těla, pochopit vztah funkční anatomie k ostatním lékařským vědám.