Předmět je koncipován jako teoretický. Poskytuje ucelené informace o přirozené a umělé výživě a jejím významu pro celkový zdravotní stav dítěte. Seznamuje studenty se zásadami dietních opatření dle věku dítěte a vlivu malnutrice na průběh orgánových onemocnění. Dále pak se zásadami přípravy enterální a parenterální výživy pro dítě i alternativními technikami jejího podávání. Upozorňuje na rizika vegetariánské nebo veganské stravy v dětském věku a vyzdvihuje kojení jako základ výživy novorozenců a kojenců. Součástí je i posuzování výživového stavu dětského pacienta a energeticko-nutriční bilance.