Předmět je koncipován jako praktický. Předmět navazuje na poznatky o vývinu a vývoji řeči u dětí, komunikaci s dětským pacientem či rodiči. Důraz je kladen na zdokonalení verbální a neverbální komunikace. Cílem předmětu je vylepšit komunikační schopnosti studenta na profesionální úroveň.