Předmět Komunikace II. navazuje na poznatky z psychologie a rozvíjí tematické okruhy týkající se vztahových problémů dvou a více jednotlivců se zřetelem k sociálně osobnostnímu rozvoji. Důraz je kladen na verbální i na neverbální komunikaci. Studenti se seznámí se zásadami správné komunikace, s přípravou mluveného projevu a psaného odborného textu. Cílem předmětu je rozvoj komplexního projevu přednášejícího.