Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje studenty se základy biofyziky, biochemie a hematologie, využívaných v diagnostice. Studenti získají základní informace o fyzikálních odlišnostech jednotlivých vyšetřovacích metod a jejich biologických účincích. Důležitou součástí předmětu jsou rovněž informace o metodách a technikách odběru biologického materiálu k biochemickému a hematologickému vyšetření, jeho označování, uchovávání a odesílání ke zpracování do laboratoří. Předmět rovněž seznamuje studenty s laboratorními metodami užívanými v transfuzním lékařství, s výrobou transfuzních přípravků a krevních derivátů a s indikacemi pro jejich aplikaci, s potransfuzními komplikacemi.