Předmět probíhá formou teoreticko- praktické výuky. Didakticky vede studenty k přesnému provádění jednotlivých sportovních disciplín u lidí s postižením mentálním, tělesným a smyslovým a u lidí s různým druhem oslabení. Cílem předmětu je osvojit si dovednosti v jednotlivých sportovních disciplínách s následnou aplikací na jednotlivá postižení.