Výuka tohoto předmětu je koncipovaná jako praktická. Studenti získají informace o metodických postupech při oslabení pohybového, respiračního a srdečně cévního systému. Svým obsahem navazuje na poznatky z tělesné výchovy a předkládá využití zdravotní tělesné výchovy ve fyzioterapii.