Předmět seznamuje studenty se základními poznatky z oblasti péče o ženu a matku v jednotlivých obdobích ve zdraví i při nemoci. Výchovně vzdělávacím cílem předmětu je prostřednictvím odborných vědomostí z gynekologie a porodnictví seznámit studenty s úlohou matky, kterou plní žena svou biologickou funkci. Vede je k uvědomělému využívání získaných poznatků v prevenci a zdravotní výchově mezi ženami různého věku a sociálního postavení.