Cílem předmětu je seznámit studenty se systémem veřejného zdravotního pojištění v České republice. Výuka vychází z aktuálně platné legislativy České republiky, ale i Evropské unie. Výklad bude koncipován jak na teoretickém základě, při kterém budou vysvětleny základní principy činnosti jednotlivých subjektů veřejného zdravotního pojištění, tak i na praktických příkladech z praxe. Hlavní důraz bude kladen na konkrétní činnost poskytovatelů zdravotních služeb ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám.