Cílem předmětu je rozšířit vědomosti z oboru chirurgie. Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek a je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Základním pilířem předmětu a důležitým aspektem pro pochopení potřeb pacientů s chirurgickým onemocněním je identifikace problémů chirurgického pacienta, znalost příčin, projevů, diagnostických a terapeutických postupů při vybraných, nejčastěji se vyskytujících onemocněních, náhlých a šokových stavech a poraněních. Obsah studia bude zaměřen na základní a specifickou ošetřovatelskou péči u pacientů s chirurgickým onemocněním (vyšetřovací metody, léčebné postupy, předoperační a pooperační péči, edukace, speciální péče o drény, péče o akutní a chronické rány a stomie). Charakterizuje klinické stavy, jejich etiologii, příznaky, diagnostiku a léčbu v břišní, hrudní a cévní chirurgii, kardiochirurgii, urologii, neurochirurgii, ortopedii a traumatologii, plastické chirurgii a při popáleninách. Součástí předmětu jsou základy z anesteziologie, gerontochirurgie a dětské chirurgie.