Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický. Poskytuje studentům informace o základních metodách vyšetření hybného systému a cílech fyzioterapie. Znalosti získané ve výuce tohoto předmětu jsou předpokladem úspěšnéhozvládnutí fyzioterapeutických postupů.