Cílem předmětu je seznámit studenty se systémem veřejného zdravotního pojištění v České republice. Výuka vychází z aktuálně platné legislativy České republiky, ale i Evropské unie. Výklad bude koncipován jak na teoretickém základě, při kterém budou vysvětleny základní principy činnosti jednotlivých subjektů veřejného zdravotního pojištění, tak i na praktických příkladech z praxe. Hlavní důraz bude kladen na konkrétní činnost poskytovatelů zdravotních služeb ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám.
Předmět jako koncipován jako teoreticky - praktický. Cílem je seznámit studenty s komunikačními dovednostmi a rétorikou a tím umožnit rozvoj pracovníků v zdravotní a sociální sféře. Východiskem jsou poznatky z psychologie, sociální komunikace a rétoriky, které jsou aplikovány na konkrétní potřeby z praxe nelékařských zdravotnických pracovníků. Prostřednictvím praktického nácviku si student osvojí komunikační dovednosti v simulovaných zátěžových situacích, porozumí konfliktním situacím a jejich zvládnutí, dále si osvojí techniky mluveného slova a vlastní sebeprezentace.
Předmět je zaměřený na získání znalostí o vlivu pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců, o zásadách vytváření zdravých a bezpečných pracovních podmínek a o povinnostech řídících pracovníků v oblasti prevence profesionálních poškození zdraví zdravotnických pracovníků.
Předmět je zaměřený na získání znalostí o vlivu pracovních podmínek na zdraví zdravotnických pracovníků, o zásadách vytváření zdravých a bezpečných pracovních podmínek a o povinnostech řídících pracovníků v oblasti prevence profesionálních poškození zdraví zdravotnických pracovníků.