Předmět je zaměřen na charakteristiku, vymezení a možnosti ergoterapie se zaměřením na ergoterapii v geriatrii, pediatrii, neurologii, psychiatrii, ortopedii, chirurgii a interně. V rámci výuky je vymezován význam a úkoly ergoterapie, jakožto rehabilitačního oboru. Konkretizovány jsou přístupy tuzemské a zahraniční tak, aby posluchači měl hlubší teoreticko- praktické znalosti. Pozornost je věnována také doplňujícím rehabilitačním přístupům, jako je např. Bobath koncept, Vojtova metoda, muzikoterapie, arteterapie, psychomotorická terapie či facilitační techniky využívané v léčebné rehabilitaci. Posluchači budou seznámeni také s úchopy a s tím spojeným rozvojem jemné motoriky s ohledem na vybrané diagnózy. Výuka bude doplňována kazuistikami.
Předmět je zaměřen na charakteristiku, vymezení a možnosti ergoterapie se zaměřením na ergoterapii v geriatrii, pediatrii, neurologii, psychiatrii, ortopedii, chirurgii a interně. V rámci výuky je vymezován význam a úkoly ergoterapie, jakožto rehabilitačního oboru. Konkretizovány jsou přístupy tuzemské a zahraniční tak, aby posluchači měl hlubší teoreticko- praktické znalosti. Pozornost je věnována také doplňujícím rehabilitačním přístupům, jako je např. Bobath koncept, Vojtova metoda, muzikoterapie, arteterapie, psychomotorická terapie či facilitační techniky využívané v léčebné rehabilitaci. Posluchači budou seznámeni také s úchopy a s tím spojeným rozvojem jemné motoriky s ohledem na vybrané diagnózy. Výuka bude doplňována kazuistikami.