Předmět je koncipován jako ucelený komplex podávající přehled v základních oborech klinické medicíny a to chirurgii a traumatologii a její přesah do oboru urgentní medicíny. V rámci přednášek i seminářů seznamuje s historií a základy oboru, přesahy s ostatními klinickými a paraklinickými obory, základy chirurgické propedeutiky a diagnostiky, hojením tkání, základními chirurgickými výkony a jejich komplikacemi a patofyziologií chirurgických onemocnění a úrazů. Podává ucelený přehled o obecné chirurgii a traumatologii.
Předmět navazuje na předchozí obecnou chirurgii a traumatologii a rozvíjí tuto obecnou problematiku v rámci specializovaných kapitol chirurgie a traumatologie včetně přidružených a hraničních chirurgických oborů. V rámci přednášek a seminářů jsou probrány jednotlivé kapitoly se zaměřením na onemocnění s jejich příznaky, vývojem a možnostmi léčby jak v oboru urgentní medicíny v její přednemocniční fázi, tak v její fázi urgentní péče při vyšetření v nemocničním zařízení a následná specializovaná léčba příslušným oddělením nemocničního zařízení. Podává přehled o části speciální chirurgie a traumatologie.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek, který studentům poskytne ucelené informace o symptomatologii systémových onemocnění, diagnostických vyšetřovacích metodách v jednotlivých oborech medicíny, základních technikách a postupech fyzikálního vyšetření potřebných pro poskytování specifické ošetřovatelské péče.